Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

David Šopov
se sídlem Jihozápadní II 1035/8, 141 00 Praha 4
IČO: 19615159
zapsán v živnostenském rejstříku spisová značka SZ P4/325861/23 Úřád městké části Praha 4
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.czechmania.cz

 

 • 1. POSTUP PŘI REKLAMACI

  • 1.1. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího. Jsou-li u zboží uvedena další místa, kde lze tato práva uplatnit (například seznam záručních opraven nebo sběrných míst), může je kupující uplatnit i tam.
  • 1.2. Zboží, u něhož kupující uplatňuje reklamaci, může být prodávajícímu doručeno:
   • poštou na adresu sídla adresu: David Šopov, Jihozápadní II 1035/8, 141 00 Praha 4
   • osobně na adresu sídla adresu: David Šopov, Jihozápadní II 1035/8, 141 00 Praha 4 (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě),
   • přepravní službou na adresu sídla adresu: David Šopov, Jihozápadní II 1035/8, 141 00 Praha 4 (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě).
  • 1.3. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • 1.4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  • 1.5. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace je kupující vyrozuměn.
  • 1.6. Podmínkou pro běh uvedených lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytne prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
 • 2. ELEKTRONICKÁ REKLAMACE

  • 2.1. Kupující může při reklamaci využít elektronický formulář nebo e-mailovou komunikaci. Elektronický formulář je umístěn na internetové adrese obchodu (zde ke stažení v PDF formátu reklamacni_formular.pdf).
  • 2.2. Při použití e-mailové komunikace kupující ve zprávě uvede číslo objednávky, označí konkrétní zboží, u něhož uplatňuje reklamaci, a co nejpodrobněji popíše vadu.
  • 3.2. Doporučuje se použít uvedené elektronické cesty co nejdříve po zjištění vady, ještě před doručením reklamovaného zboží prodávajícímu.

V  Praze dne 27. srpna 2023,
tým CZECHMANIA.CZ