Zakázková výroba, byla již tento rok ukončena. Skladové zboží expedujeme obratem. Objednávky, které přijdou do 16. 12. 2020 můžeme garantovat včasné doručení do Vánoc, tým CZECHMANIA.CZ

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

 

Fyzické osoby – podnikatele
Jaroslav Šrámek – CZECHMANIA.CZ
se sídlem U Kola 470, 284 03 Kutná Hora-Sedlec
identifikační číslo: 01244108
zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Městský úřad Kutná Hora,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.czechmania.cz

 

 • 1. POSTUP PŘI REKLAMACI

  • 1.1. Práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího. Jsou-li u zboží uvedena další místa, kde lze tato práva uplatnit (například seznam záručních opraven nebo sběrných míst), může je kupující uplatnit i tam.
  • 1.2. Zboží, u něhož kupující uplatňuje reklamaci, může být prodávajícímu doručeno:
   • poštou na adresu sídla adresu: U Kola 470, 284 03 Kutná Hora-Sedlec,
   • osobně na adresu sídla adresu: U Kola 470, 284 03 Kutná Hora-Sedlec (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě),
   • přepravní službou na adresu sídla adresu: U Kola 470, 284 03 Kutná Hora-Sedlec (po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě).
  • 1.3. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • 1.4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
  • 1.5. Reklamace včetně odstranění vady je vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuta lhůta delší. O vyřízení reklamace je kupující vyrozuměn.
  • 1.6. Podmínkou pro běh uvedených lhůt však je, že kupující k vyřízení reklamace poskytne prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožní prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.
 • 2. ELEKTRONICKÁ REKLAMACE

  • 2.1. Kupující může při reklamaci využít elektronický formulář nebo e-mailovou komunikaci. Elektronický formulář je umístěn na internetové adrese obchodu (zde ke stažení v PDF formátu reklamacni_formular.pdf).
  • 2.2. Při použití e-mailové komunikace kupující ve zprávě uvede číslo objednávky, označí konkrétní zboží, u něhož uplatňuje reklamaci, a co nejpodrobněji popíše vadu.
  • 3.2. Doporučuje se použít uvedené elektronické cesty co nejdříve po zjištění vady, ještě před doručením reklamovaného zboží prodávajícímu.

V Kutné Hoře dne 2. června 2020,
tým CZECHMANIA.CZ